AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması: Bilgilendirme Metni

Sayın Müşterilerimiz,

Biz, NTS Lojistik, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak ve iş ilişkimizi yönetmek adına kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi ve korunması amacıyla bu bilgilendirme metnini sunmaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

  • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması,
  • Sözleşme süreçlerinin yönetimi,
  • Müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi,
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Reklam ve pazarlama faaliyetleri.

 

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:

  • Temel kimlik bilgileri,
  • İletişim bilgileri,
  • Finansal bilgiler,
  • Sözleşmeye ilişkin bilgiler,
  • İnternet sitesi ve uygulama kullanım verileri.

 

Kişisel Veri İşleme ve Aktarma:

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, açık rıza alınması veya hukuki sebeplerin varlığı durumunda işlenebilir ve belirli durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında tanınan haklarınızı kullanmak için NTS Lojistik ile iletişime geçebilirsiniz. Bu haklar arasında kişisel verilere erişme, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve otomatik sistemlerle analiz edilmesine karşı çıkma hakları bulunmaktadır.

İletişim:

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek için iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz

Biz, kişisel verilerinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzun bilincinde olarak, bu bilgilendirme metni aracılığıyla şeffaf bir şekilde sizi aydınlatmayı amaçlıyoruz. Bu metin, KVKK ve ilgili mevzuat değişikliklerine uygun olarak güncellenebilir ve güncel hali web sitemizde bulunabilir.

Saygılarımla,